Allaktivitetshuset i Rockneby

Om oss

Styrelsen

Carl Stenström - ordförande
Veronica Jägerbrink - vice ordförande
Håkan Juneberg - kassör
Kaj Holst - ledamot

Kontakt

rocknebyallaktivitetshuset@gmail.com